Elternzeit w Niemczech, komu i ile się należy?

Oczywiście, przepraszam za poprzednią odpowiedź w języku angielskim.

"Elternzeit" to po niemiecku czas urlopu rodzicielskiego, który przysługuje rodzicom po urodzeniu dziecka w celu opieki nad nim. W Niemczech zazwyczaj matki i ojcowie mają prawo do "Elternzeit" przez okres do trzech lat, z czego zwykle co najmniej dwa miesiące są zarezerwowane dla ojca.

Podczas "Elternzeit" rodzice są zwolnieni z pracy i mogą skupić się na opiece nad dzieckiem.

 

Wysokość wypłaty podczas "Elternzeit" w Niemczech zależy od kilku czynników, w tym od wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymywał pracownik przed przystąpieniem do "Elternzeit", a także od długości i podziału urlopu rodzicielskiego między matką a ojcem.

W przypadku wypłaty zasiłku rodzicielskiego, który przysługuje w trakcie "Elternzeit", wysokość zależy od dochodu, jaki pracownik uzyskał przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego. Zasiłek rodzicielski wynosi zwykle około 67% poprzedniego wynagrodzenia, ale jest on ograniczony do określonej kwoty maksymalnej. Kwota ta zależy od indywidualnej sytuacji finansowej pracownika.

Jeśli pracownik korzysta z prawa do pracy na część etatu podczas "Elternzeit", wynagrodzenie będzie proporcjonalne do czasu przepracowanego.