Komu należy się Kindergeld?

Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, który wypłacany jest na dzieci aż do momentu podjęcia przez nie pracy, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Wysokość zasiłku jest zależna od liczby posiadanych dzieci. Zasiłek jest wypłacany bez względu na wysokość dochodów rodziców.

 

Prawo do Kindergeld mają rodzice lub opiekunowie prawni (np. przybrani rodzice, rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy, dziadkowie), którzy mają dzieci w swoim gospodarstwie domowym. Ponadto wymagane jest, aby osoby uprawnione miały miejsce zamieszkania lub zwykły pobyt w Niemczech lub nie miały miejsca zamieszkania/zwykłego pobytu w Niemczech, ale były nieograniczenie podlegające podatek dochodowy w Niemczech. Dla obcokrajowców lub Niemców mieszkających za granicą, którzy nie mają miejsca zamieszkania/zwykłego pobytu w Niemczech ani nie są nieograniczenie podlegający podatek dochodowy w Niemczech, obowiązują szczególne przepisy według Bundeskindergeldgesetz (BKGG).

 

Wysokość Kindergeld wynosi od 1 stycznia 2023 roku 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Aby ubiegać się o Kindergeld, należy złożyć wniosek online na stronie Bundesagentur für Arbeit. Zasiłek jest wypłacany przez Familienkassen. Data wypłaty zależy od numeru Kindergeld. Można sprawdzić dokładną datę na stronie Kindergeld 2023: Auszahlungstermine.