Regulamin

1. Użyte pojęcia

2.Warunki korzystania z serwisu.

2.1. Właścicielem Portalu jest Szymon Wencki (szymon.wencki@gmail.com). 

2.2 Portal służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Portalu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Portal. 

2.3 Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Portalu. 

2.4 Utworzenie Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

2.5 Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Portalu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat. 

2.6 Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.niewpolsce.pl. 

2.7 Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony. 

2.8 Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Portalu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

2.9 W momencie rejestracji Użytkownik Portalu wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na www.niewpolsce.pl/politka-prywatnosci/. 

2.10 Zabrania się Użytkownikowi Portalu reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW oraz firm bez zgody Administratora Portalu. 

2.11 Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Portalu, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i zablokowania dostępu do Serwisu Portalu w przypadkach, gdy:

2.12 Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Użytkowników Portalu, w swoich publikacjach na stronach Portalu i w publikacjach reklamujących Portal na innych stronach www. Użytkownik Portalu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia. 

2.13 Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. 

2.14 Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej. 

2.15 Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Portalu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu. 

2.16 Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie www.niewpolsce.pl/regulamin. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników Portalu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.